Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JĄDRZYK

Aktualność danych:

JĄDRZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (99 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

67

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JĄDRZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie56 mężczyzn, 43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: