Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JĄKAŁA

Aktualność danych:

JĄKAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 264 osoby, z czego:

139

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JĄKAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie74 mężczyzn, 61 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).