Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JABŁOŃSKA

Aktualność danych:

JABŁOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (3784 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 25434 osoby, z czego:

25434

kobiety

Męska forma nazwiska to JABŁOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

26. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JABŁOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie1472 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2192 kobiety

 • lubelskie1258 kobiet

 • lubuskie490 kobiet

 • łódzkie2298 kobiet

 • małopolskie959 kobiet

 • mazowieckie3784 kobiety

 • opolskie386 kobiet

 • podkarpackie879 kobiet

 • podlaskie1589 kobiet

 • pomorskie1213 kobiet

 • śląskie1629 kobiet

 • świętokrzyskie789 kobiet

 • warmińsko-mazurskie1305 kobiet

 • wielkopolskie1542 kobiety

 • zachodniopomorskie1212 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).