Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JANKOWSKA

Aktualność danych:

JANKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (5748 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 34596 osób, z czego:

34596

kobiet

Męska forma nazwiska to JANKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

13. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JANKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2167 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3363 kobiety

 • lubelskie883 kobiety

 • lubuskie903 kobiety

 • łódzkie1689 kobiet

 • małopolskie739 kobiet

 • mazowieckie5748 kobiet

 • opolskie452 kobiety

 • podkarpackie354 kobiety

 • podlaskie1584 kobiety

 • pomorskie2770 kobiet

 • śląskie1700 kobiet

 • świętokrzyskie465 kobiet

 • warmińsko-mazurskie1755 kobiet

 • wielkopolskie4997 kobiet

 • zachodniopomorskie1665 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: