Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JANOWSKA

Aktualność danych:

JANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (999 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7297 osób, z czego:

7297

kobiet

Męska forma nazwiska to JANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

235. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie434 kobiety

 • kujawsko-pomorskie734 kobiety

 • lubelskie225 kobiet

 • lubuskie139 kobiet

 • łódzkie777 kobiet

 • małopolskie239 kobiet

 • mazowieckie999 kobiet

 • opolskie118 kobiet

 • podkarpackie361 kobiet

 • podlaskie122 kobiety

 • pomorskie390 kobiet

 • śląskie446 kobiet

 • świętokrzyskie253 kobiety

 • warmińsko-mazurskie198 kobiet

 • wielkopolskie847 kobiet

 • zachodniopomorskie370 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).