Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JASKULSKA

Aktualność danych:

JASKULSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (484 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2770 osób, z czego:

2770

kobiet

Męska forma nazwiska to JASKULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

829. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JASKULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie124 kobiety

 • kujawsko-pomorskie355 kobiet

 • lubelskie29 kobiet

 • lubuskie69 kobiet

 • łódzkie129 kobiet

 • małopolskie95 kobiet

 • mazowieckie484 kobiety

 • opolskie35 kobiet

 • podkarpackie20 kobiet

 • podlaskie11 kobiet

 • pomorskie268 kobiet

 • śląskie164 kobiety

 • świętokrzyskie81 kobiet

 • warmińsko-mazurskie102 kobiety

 • wielkopolskie346 kobiet

 • zachodniopomorskie166 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: