Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JENSEN

Aktualność danych:

JENSEN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 408 osób, z czego:

252

kobiety

156

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JENSEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 9 kobiet

 • mazowieckie5 mężczyzn, 11 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: