Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JONEK

Aktualność danych:

JONEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (155 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 468 osób, z czego:

231

kobiet

237

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2735. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2704. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JONEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie78 mężczyzn, 77 kobiet

  • śląskie74 mężczyzn, 74 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: