Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku JUTRZENKA

Aktualność danych:

JUTRZENKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 229 osób, z czego:

120

kobiet

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska JUTRZENKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn, 27 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie20 mężczyzn, 16 kobiet

  • pomorskie42 mężczyzn, 51 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: