Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KĄCKA

Aktualność danych:

KĄCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (212 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 866 osób, z czego:

866

kobiet

Męska forma nazwiska to KĄCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2105. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KĄCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie72 kobiety

 • kujawsko-pomorskie19 kobiet

 • lubelskie16 kobiet

 • łódzkie59 kobiet

 • małopolskie204 kobiety

 • mazowieckie212 kobiet

 • opolskie36 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie23 kobiety

 • śląskie43 kobiety

 • świętokrzyskie30 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie36 kobiet

 • zachodniopomorskie30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: