Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KAŁĄŻNA

Aktualność danych:

KAŁĄŻNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

72

kobiety

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KAŁĄŻNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • opolskie7 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • wielkopolskie44 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).