Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KABZIŃSKA

Aktualność danych:

KABZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (273 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 642 osoby, z czego:

642

kobiety

Męska forma nazwiska to KABZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2324. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KABZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie36 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie24 kobiety

 • łódzkie273 kobiety

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie53 kobiety

 • pomorskie15 kobiet

 • śląskie57 kobiet

 • świętokrzyskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie29 kobiet

 • zachodniopomorskie41 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).