Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KALISZ

Aktualność danych:

KALISZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (1124 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7181 osób, z czego:

3596

kobiet

3585

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

615. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

604. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KALISZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie200 mężczyzn, 242 kobiety

 • kujawsko-pomorskie130 mężczyzn, 157 kobiet

 • lubelskie252 mężczyzn, 217 kobiet

 • lubuskie65 mężczyzn, 47 kobiet

 • łódzkie61 mężczyzn, 73 kobiety

 • małopolskie604 mężczyzn, 520 kobiet

 • mazowieckie447 mężczyzn, 458 kobiet

 • opolskie100 mężczyzn, 102 kobiety

 • podkarpackie124 mężczyzn, 98 kobiet

 • podlaskie177 mężczyzn, 156 kobiet

 • pomorskie143 mężczyzn, 145 kobiet

 • śląskie427 mężczyzn, 425 kobiet

 • świętokrzyskie108 mężczyzn, 110 kobiet

 • warmińsko-mazurskie202 mężczyzn, 184 kobiety

 • wielkopolskie181 mężczyzn, 188 kobiet

 • zachodniopomorskie114 mężczyzn, 106 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).