Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KAMIŃSKA-NOWAK

Aktualność danych:

KAMIŃSKA-NOWAK – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: wielkopolskim (3 osoby), śląskim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

16

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KAMIŃSKA-NOWAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: