Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KARLIŃSKA

Aktualność danych:

KARLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (289 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 964 osoby, z czego:

964

kobiety

Męska forma nazwiska to KARLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2004. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KARLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie84 kobiety

 • kujawsko-pomorskie28 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie20 kobiet

 • łódzkie289 kobiet

 • małopolskie42 kobiety

 • mazowieckie78 kobiet

 • opolskie25 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie21 kobiet

 • śląskie83 kobiety

 • świętokrzyskie29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie101 kobiet

 • zachodniopomorskie68 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: