Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KEMPA

Aktualność danych:

KEMPA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (1199 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 5267 osób, z czego:

2639

kobiet

2628

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KEMPA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie238 mężczyzn, 211 kobiet

 • kujawsko-pomorskie134 mężczyzn, 122 kobiety

 • lubelskie9 mężczyzn, 17 kobiet

 • lubuskie47 mężczyzn, 46 kobiet

 • łódzkie158 mężczyzn, 164 kobiety

 • małopolskie84 mężczyzn, 74 kobiety

 • mazowieckie99 mężczyzn, 108 kobiet

 • opolskie63 mężczyzn, 56 kobiet

 • podkarpackie72 mężczyzn, 67 kobiet

 • podlaskie14 mężczyzn, 12 kobiet

 • pomorskie111 mężczyzn, 102 kobiety

 • śląskie578 mężczyzn, 621 kobiet

 • świętokrzyskie16 mężczyzn, 18 kobiet

 • warmińsko-mazurskie53 mężczyzn, 41 kobiet

 • wielkopolskie621 mężczyzn, 561 kobiet

 • zachodniopomorskie62 mężczyzn, 44 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: