Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KIEŁT

Aktualność danych:

KIEŁT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (256 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 405 osób, z czego:

204

kobiety

201

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2740. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KIEŁT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 mężczyzn, 23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubelskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • podkarpackie127 mężczyzn, 129 kobiet

 • pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: