Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KIELIŚ

Aktualność danych:

KIELIŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

88

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KIELIŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • świętokrzyskie30 mężczyzn, 31 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).