Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KIRYŁO

Aktualność danych:

KIRYŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

53

kobiety

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KIRYŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie30 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 13 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: