Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KNOPIK

Aktualność danych:

KNOPIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (591 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1581 osób, z czego:

799

kobiet

782

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2167. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2159. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KNOPIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn, 22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie74 mężczyzn, 59 kobiet

 • małopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • mazowieckie26 mężczyzn, 19 kobiet

 • opolskie56 mężczyzn, 54 kobiety

 • pomorskie185 mężczyzn, 154 kobiety

 • śląskie273 mężczyzn, 318 kobiet

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie31 mężczyzn, 29 kobiet

 • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: