Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KOBRZYŃSKA

Aktualność danych:

KOBRZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (144 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 359 osób, z czego:

359

kobiet

Męska forma nazwiska to KOBRZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2607. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KOBRZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie31 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie19 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie144 kobiety

 • podkarpackie17 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie35 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie33 kobiety

 • wielkopolskie17 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).