Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KOBRZYŃSKI

Aktualność danych:

KOBRZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (126 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 345 osób, z czego:

345

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KOBRZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2596. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KOBRZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie37 mężczyzn

 • lubelskie12 mężczyzn

 • łódzkie12 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn

 • mazowieckie126 mężczyzn

 • podkarpackie21 mężczyzn

 • podlaskie6 mężczyzn

 • pomorskie31 mężczyzn

 • śląskie9 mężczyzn

 • świętokrzyskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie32 mężczyzn

 • wielkopolskie16 mężczyzn

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).