Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KORC

Aktualność danych:

KORC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (75 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

93

kobiety

98

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2828. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KORC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie31 mężczyzn, 44 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: