Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KORCZYŃSKA

Aktualność danych:

KORCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (298 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 2057 osób, z czego:

2057

kobiet

Męska forma nazwiska to KORCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1147. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KORCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie298 kobiet

 • kujawsko-pomorskie50 kobiet

 • lubelskie79 kobiet

 • lubuskie80 kobiet

 • łódzkie135 kobiet

 • małopolskie184 kobiety

 • mazowieckie195 kobiet

 • opolskie70 kobiet

 • podkarpackie106 kobiet

 • podlaskie12 kobiet

 • pomorskie79 kobiet

 • śląskie219 kobiet

 • świętokrzyskie62 kobiety

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie162 kobiety

 • zachodniopomorskie86 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: