Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KOWALCZYK

Aktualność danych:

KOWALCZYK – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (20940 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 97190 osób, z czego:

49198

kobiet

47992

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

5. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

5. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KOWALCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3092 mężczyzn, 3146 kobiet

 • kujawsko-pomorskie925 mężczyzn, 956 kobiet

 • lubelskie3623 mężczyzn, 3309 kobiet

 • lubuskie915 mężczyzn, 921 kobiet

 • łódzkie5765 mężczyzn, 6101 kobiet

 • małopolskie4215 mężczyzn, 3828 kobiet

 • mazowieckie10558 mężczyzn, 10382 kobiety

 • opolskie932 mężczyzn, 988 kobiet

 • podkarpackie744 mężczyzn, 779 kobiet

 • podlaskie574 mężczyzn, 564 kobiety

 • pomorskie1586 mężczyzn, 1554 kobiety

 • śląskie3954 mężczyzn, 3921 kobiet

 • świętokrzyskie1926 mężczyzn, 1963 kobiety

 • warmińsko-mazurskie1892 mężczyzn, 1566 kobiet

 • wielkopolskie2677 mężczyzn, 2620 kobiet

 • zachodniopomorskie2125 mężczyzn, 2158 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: