Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KOWALSKA

Aktualność danych:

KOWALSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (12521 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 69240 osób, z czego:

69240

kobiet

Męska forma nazwiska to KOWALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KOWALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4392 kobiety

 • kujawsko-pomorskie5454 kobiety

 • lubelskie2890 kobiet

 • lubuskie1302 kobiety

 • łódzkie6933 kobiety

 • małopolskie3240 kobiet

 • mazowieckie12521 kobiet

 • opolskie1125 kobiet

 • podkarpackie1596 kobiet

 • podlaskie497 kobiet

 • pomorskie3100 kobiet

 • śląskie5264 kobiety

 • świętokrzyskie3192 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2471 kobiet

 • wielkopolskie6090 kobiet

 • zachodniopomorskie2936 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: