Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KOZELA

Aktualność danych:

KOZELA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (75 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

54

kobiety

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KOZELA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie39 mężczyzn, 36 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: