Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KOZIEŁŁO

Aktualność danych:

KOZIEŁŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

73

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KOZIEŁŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie38 mężczyzn, 19 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: