Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KRÓL

Aktualność danych:

KRÓL – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (8091 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 54311 osób, z czego:

27294

kobiety

27017

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

23. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

23. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KRÓL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie1814 mężczyzn, 1839 kobiet

 • kujawsko-pomorskie649 mężczyzn, 602 kobiety

 • lubelskie2280 mężczyzn, 2123 kobiety

 • lubuskie500 mężczyzn, 425 kobiet

 • łódzkie1540 mężczyzn, 1649 kobiet

 • małopolskie4270 mężczyzn, 3821 kobiet

 • mazowieckie3129 mężczyzn, 3068 kobiet

 • opolskie753 mężczyzn, 789 kobiet

 • podkarpackie1731 mężczyzn, 1655 kobiet

 • podlaskie119 mężczyzn, 115 kobiet

 • pomorskie1284 mężczyzn, 1177 kobiet

 • śląskie2809 mężczyzn, 2887 kobiet

 • świętokrzyskie1259 mężczyzn, 1195 kobiet

 • warmińsko-mazurskie517 mężczyzn, 454 kobiety

 • wielkopolskie1803 mężczyzn, 1777 kobiet

 • zachodniopomorskie938 mężczyzn, 964 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: