Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KRÓLIK

Aktualność danych:

KRÓLIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (867 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 4795 osób, z czego:

2432

kobiety

2363

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

960. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

987. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KRÓLIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie132 mężczyzn, 132 kobiety

 • kujawsko-pomorskie42 mężczyzn, 44 kobiety

 • lubelskie303 mężczyzn, 274 kobiety

 • lubuskie57 mężczyzn, 46 kobiet

 • łódzkie183 mężczyzn, 200 kobiet

 • małopolskie152 mężczyzn, 163 kobiety

 • mazowieckie414 mężczyzn, 453 kobiety

 • opolskie40 mężczyzn, 36 kobiet

 • podkarpackie49 mężczyzn, 42 kobiety

 • podlaskie27 mężczyzn, 25 kobiet

 • pomorskie118 mężczyzn, 112 kobiet

 • śląskie226 mężczyzn, 218 kobiet

 • świętokrzyskie47 mężczyzn, 63 kobiety

 • warmińsko-mazurskie64 mężczyzn, 44 kobiety

 • wielkopolskie338 mężczyzn, 297 kobiet

 • zachodniopomorskie65 mężczyzn, 62 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: