Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KRAS

Aktualność danych:

KRAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (1009 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 2123 osoby, z czego:

1068

kobiet

1055

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KRAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie100 mężczyzn, 98 kobiet

 • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubelskie46 mężczyzn, 44 kobiety

 • lubuskie35 mężczyzn, 36 kobiet

 • łódzkie7 mężczyzn, 20 kobiet

 • małopolskie529 mężczyzn, 480 kobiet

 • mazowieckie27 mężczyzn, 20 kobiet

 • opolskie21 mężczyzn, 18 kobiet

 • podkarpackie95 mężczyzn, 94 kobiety

 • pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie62 mężczyzn, 81 kobiet

 • świętokrzyskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie18 mężczyzn, 15 kobiet

 • wielkopolskie10 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: