Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KRUKOWSKA

Aktualność danych:

KRUKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (629 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3114 osób, z czego:

3114

kobiet

Męska forma nazwiska to KRUKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

725. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KRUKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie254 kobiety

 • kujawsko-pomorskie146 kobiet

 • lubelskie382 kobiety

 • lubuskie62 kobiety

 • łódzkie161 kobiet

 • małopolskie50 kobiet

 • mazowieckie629 kobiet

 • opolskie51 kobiet

 • podkarpackie66 kobiet

 • podlaskie205 kobiet

 • pomorskie159 kobiet

 • śląskie143 kobiety

 • świętokrzyskie37 kobiet

 • warmińsko-mazurskie165 kobiet

 • wielkopolskie190 kobiet

 • zachodniopomorskie157 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: