Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KRZAKOWSKA

Aktualność danych:

KRZAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to KRZAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KRZAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie14 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: