Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KRZYCZKOWSKA

Aktualność danych:

KRZYCZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (182 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 349 osób, z czego:

349

kobiet

Męska forma nazwiska to KRZYCZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2617. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KRZYCZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie13 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie182 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie19 kobiet

 • pomorskie16 kobiet

 • śląskie14 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).