Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUŁAKOWSKA

Aktualność danych:

KUŁAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (272 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2040 osób, z czego:

2040

kobiet

Męska forma nazwiska to KUŁAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1158. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUŁAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie224 kobiety

 • kujawsko-pomorskie272 kobiety

 • lubelskie71 kobiet

 • lubuskie27 kobiet

 • łódzkie46 kobiet

 • małopolskie47 kobiet

 • mazowieckie263 kobiety

 • opolskie37 kobiet

 • podkarpackie61 kobiet

 • podlaskie193 kobiety

 • pomorskie179 kobiet

 • śląskie88 kobiet

 • świętokrzyskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie156 kobiet

 • wielkopolskie75 kobiet

 • zachodniopomorskie92 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: