Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUBIAK

Aktualność danych:

KUBIAK – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (10009 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31780 osób, z czego:

16070

kobiet

15710

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

71. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

70. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUBIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie1052 mężczyzn, 1127 kobiet

 • kujawsko-pomorskie1316 mężczyzn, 1242 kobiety

 • lubelskie125 mężczyzn, 138 kobiet

 • lubuskie575 mężczyzn, 580 kobiet

 • łódzkie2991 mężczyzn, 3175 kobiet

 • małopolskie150 mężczyzn, 137 kobiet

 • mazowieckie971 mężczyzn, 1011 kobiet

 • opolskie176 mężczyzn, 152 kobiety

 • podkarpackie94 mężczyzn, 97 kobiet

 • podlaskie49 mężczyzn, 57 kobiet

 • pomorskie510 mężczyzn, 501 kobiet

 • śląskie662 mężczyzn, 634 kobiety

 • świętokrzyskie45 mężczyzn, 63 kobiety

 • warmińsko-mazurskie141 mężczyzn, 135 kobiet

 • wielkopolskie5048 mężczyzn, 4961 kobiet

 • zachodniopomorskie853 mężczyzn, 835 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).