Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUBINA

Aktualność danych:

KUBINA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (267 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 976 osób, z czego:

481

kobiet

495

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2488. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2438. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUBINA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 mężczyzn, 32 kobiety

 • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubelskie144 mężczyzn, 123 kobiety

 • lubuskie4 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie21 mężczyzn, 17 kobiet

 • mazowieckie8 mężczyzn, 12 kobiet

 • opolskie49 mężczyzn, 57 kobiet

 • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie7 mężczyzn, 10 kobiet

 • śląskie119 mężczyzn, 107 kobiet

 • świętokrzyskie8 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie14 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: