Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUDINOV

Aktualność danych:

KUDINOV – nazwisko jednoczłonowe.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

117

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.