Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUDLAŃSKA

Aktualność danych:

KUDLAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 10 osób, z czego:

10

kobiet

Męska forma nazwiska to KUDLAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2959. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUDLAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie8 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).