Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUFKA

Aktualność danych:

KUFKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

69

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUFKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn

  • opolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie43 mężczyzn, 48 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: