Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUFTA

Aktualność danych:

KUFTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (117 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

104

kobiety

94

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2839. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUFTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie60 mężczyzn, 57 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).