Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUJAT

Aktualność danych:

KUJAT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (19 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

65

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUJAT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: