Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUJEK

Aktualność danych:

KUJEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

23

kobiety

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUJEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).