Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUJTKOWSKI

Aktualność danych:

KUJTKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

138

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KUJTKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2795. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUJTKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie44 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).