Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUKLEWSKA

Aktualność danych:

KUKLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (78 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 241 osób, z czego:

241

kobiet

Męska forma nazwiska to KUKLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2728. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUKLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie9 kobiet

 • mazowieckie78 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • świętokrzyskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie29 kobiet

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).