Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUKLEWSKI

Aktualność danych:

KUKLEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (68 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

2

kobiety

242

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KUKLEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2691. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUKLEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

 • lubuskie6 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn

 • mazowieckie68 mężczyzn

 • opolskie5 mężczyzn

 • pomorskie19 mężczyzn

 • śląskie27 mężczyzn

 • świętokrzyskie11 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie31 mężczyzn

 • zachodniopomorskie18 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).