Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KULARSKI

Aktualność danych:

KULARSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: wielkopolskim (3 osoby), świętokrzyskim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 10 osób, z czego:

10

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KULARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KULARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).