Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KULASZEWSKA

Aktualność danych:

KULASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (65 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 255 osób, z czego:

255

kobiet

Męska forma nazwiska to KULASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KULASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie53 kobiety

 • mazowieckie65 kobiet

 • opolskie10 kobiet

 • podlaskie17 kobiet

 • pomorskie43 kobiety

 • śląskie11 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).