Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KULBABIŃSKI

Aktualność danych:

KULBABIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KULBABIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KULBABIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie6 mężczyzn

  • świętokrzyskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).