Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KULCZYŃSKA

Aktualność danych:

KULCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (245 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1331 osób, z czego:

1331

kobiet

Męska forma nazwiska to KULCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1668. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KULCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie70 kobiet

 • kujawsko-pomorskie103 kobiety

 • lubelskie123 kobiety

 • lubuskie59 kobiet

 • łódzkie122 kobiety

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie100 kobiet

 • opolskie35 kobiet

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie15 kobiet

 • pomorskie55 kobiet

 • śląskie108 kobiet

 • świętokrzyskie45 kobiet

 • warmińsko-mazurskie49 kobiet

 • wielkopolskie245 kobiet

 • zachodniopomorskie59 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: